AWS Security Audit

Voer een AWS Cloud Security Audit uit om zekerheid te krijgen over de architectuur, inrichting en configuratie van applicaties, systemen, netwerken en data in de Amazon AWS Cloud. Onze specialisten gebruiken een combinatie van handmatige test- en automatiseringstools om alle aspecten van uw AWS omgeving te controleren op beveiligingslekken.

Amazon AWS effectief beveiligen

Amazon Web Services (AWS) wordt met toenemende mate ingezet voor het hosten van applicaties, data en zelfs gehele bedrijfsnetwerken.

Het veilig ontwerpen en inrichten hiervan brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

De specialisten van Onvio helpen u graag bij het veilig ontwerpen, inrichten en configureren van Amazon AWS.

Meer informatie
Amazon AWS Audit

Meer zekerheid over uw AWS omgeving

AWS wordt veelal door programmeurs op basis van best-effort ingericht. Terwijl het veilig inrichting van een AWS cloud omgeving een specialisme is. Onze gecertificeerde experts brengen het huidige beveiligingsniveau van uw AWS omgeving helder in kaart middels een beveiligingsaudit. Met de resultaten helpen wij u om tot een veilige AWS inrichting te komen.

Audit op uw volledige AWS infrastructuur

Specialisten onderzoeken alle onderdelen van de omgeving op best practices en risico's specifiek voor AWS. Denk aan internet ontsloten EC2 instances, onveilige S3 buckets, de inrichting van VPC's, authenticatie, autorisaties en encryptie. Op basis van o.a. de CIS benchmark.

Helder advies en verbeteringen

De AWS audit levert een helder en praktisch rapport op waarmee u problemen effectief oplost. Bij elke bevinding krijgt u uitvoerige uitleg over de oorzaak, risico's en oplossing. Hiermee kan u AWS direct veilig configureren.

Een veilige cloudomgeving

Een AWS audit leidt tot een veilige omgeving voor uw infrastructuur in de Amazon cloud. Het stelt u in staat om best-practices te implementeren en de beveiliging van uw omgevingen continu te monitoren.

aws audit

AWS Security Audit Onderdelen

Tijdens een AWS Security Audit worden alle services en diensten binnen AWS onderzocht. Denk hierbij onder andere aan: