Google Cloud Platform audit

De Cloud is voor veel organisaties een fantastische ontwikkeling. Zeker het Google Cloud Platform is daarin een populaire keuze. Hierin werken scheelt in kosten, creëert schaalbaarheid en maakt organisaties flexibeler. Back-ups zijn geregeld en samenwerken is eenvoudiger. Wel is het dan cruciaal dat die Cloud-omgeving veilig is. Zo kunnen kwaadwillenden geen toegang tot uw data verkrijgen. Met een Google Cloud Platform security audit krijgt u meer zekerheid over de beveiliging van uw Cloud omgeving.

Veilig werken in het Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform (GCP) wint aan populariteit voor het hosten van applicaties, data en bedrijfsnetwerken.

Het veilig ontwerpen en inrichten hiervan brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

De specialisten van Onvio helpen u graag bij het veilig ontwerpen, inrichten en configureren van Google Cloud Platform (GCP).

Meer informatie
Google Cloud Platform Security Audit

Meer zekerheid over uw Google Cloud Platform

GCP wordt veelal door systeembeheerders of developers op basis van best-effort ingericht. Terwijl het veilig inrichting van een GCP omgeving een specialisme is. Onze gecertificeerde experts brengen het huidige beveiligingsniveau van uw GCP omgeving helder in kaart middels een beveiligingsaudit. Met de resultaten helpen wij u om tot een veilige inrichting te komen van uw Google Cloud Platform.

Uw Google Cloud Platform auditen

Specialisten onderzoeken alle onderdelen van de omgeving op best practices en risico's specifiek voor GCP. Denk aan internet ontsloten Compute Enginges, onveilige Cloud Storage, de inrichting van Firewalls en Security & Identity. Op basis van o.a. de CIS benchmark.

De beveiliging direct verbeteren

Het resultaat van een Google Cloud Platform security audit is een helder rapport waarmee u een direct inzicht krijgt in het huidige beveiligingsniveau. De aanbevelingen uit het rapport leveren direct een veiligere GCP omgeving op.

Veilig werken in GCP

Een GCP audit helpt u bij het veiliger maken van de Cloud omgeving. Hiermee brengt u best-practices in kaart, implementeert deze en voert u periodieke controle uit.

In 3 stappen naar een veilig Google Cloud Platform

Onze gecertificeerde experts gaan bij een Google Cloud Platform audit voor u aan de slag met drie opeenvolgende stappen. Zo helpen zij u naar een veiligere cloudomgeving. Dat ziet er als volgt uit.

1) Audit uitvoeren

Allereerst toetsen we alle onderdelen volgens de geldende best practices. Dat begint met automatische scans. Deze vergelijken uw cloudomgeving met een database van allerlei bekende kwetsbaarheden. Zitten daar overeenkomsten bij, dan is dat uiteraard iets dat we rapporteren. Vervolgens testen onze specialisten uw omgeving en inrichting handmatig, waarbij zij net als een echte hacker op zoek gaan naar kwetsbaarheden die zij uit kunnen buiten.

2) Advies en verbeteringen

Alle resultaten die voortkomen uit de auditfase bundelen we in een adviesrapport. Dit bespreken we vervolgens met u en alle betrokkenen binnen uw organisatie. We willen daarmee niet alleen onze bevindingen presenteren, maar u ook meteen op weg helpen om verbeteringen door te voeren die uw cloud omgeving veiliger maken. Ons advies omvat dan ook een uitgebreide uitleg over de oorzaken en risico’s. U kunt dan de juiste en veilige instellingen doorvoeren.

3) Een veilige omgeving

Na de audit, ons advies en vervolgens uw verwerking daarvan, heeft u een veilige omgeving om vanuit te werken. Dit proces helpt u om best practices te implementeren en de beveiliging van uw omgeving continu te monitoren.

Veilig blijven werken

Om blijvend veilig te werken in uw cloud omgeving is het waardevol om de cloud security audit na een periode van bijvoorbeeld één of twee jaar te herhalen. Door dit telkens opnieuw te doen, blijft u constant op de hoogte van de nieuwste risico’s en ontwikkelingen. Zo blijft u werken aan de veiligheid van uw gegevens.