Broncode audit

Een broncode audit is een effectieve manier om de veiligheid en kwaliteit van uw code te onderzoeken. Met een broncode audit identificeren wij risico’s in de broncode van uw applicatie.

Effectief beveiligingsfouten ontdekken in uw code

Secure Software Development (SSD) vormt een basis voor een solide beveiliging. Niet elke programmeur werkt volgens deze methodiek en waar software ontwikkeld wordt, worden fouten gemaakt.

Laat uw code door externe, onafhankelijke, experts controleren op beveiligingsfouten en kwaliteit.

Met het uitvoeren van een Broncode audit wordt een belangrijke stap gezet naar het veiliger maken van uw software.

Kwetsbaarheden en risico’s worden vroegtijdig opgespoord waarmee de kwaliteit van de code naar een hoger niveau getild wordt.

De kwaliteit van uw broncode laten onderzoeken

Onze experts kunnen een code review uitvoeren in alle gangbare programmeertalen. Specialistische tools, handmatige inspectie en ervaring vormen de basis voor een gedegen test. Risico’s in de beveiliging, onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid komen aan het licht.

Diverse programmeertalen

Onze specialisten voeren security reviews op uw code uit in onder andere JAVA, C#, C++ / C, SQL, Javascript en PHP. Code reviews worden uitgevoerd op een grote diversiteit aan software van serverapplicaties tot mobiele en web-apps.

Helder advies en kennisdeling

De broncode audit levert een helder en praktisch rapport op waarmee uw programmeurs problemen effectief kunnen oplossen. Bij elke bevinding krijgt u uitvoerige uitleg over de oorzaak en risico's. Hiermee doen uw programmeurs kennis op en kan herhaling voorkomen worden.

Problemen vroegtijdig opsporen

Een broncode audit is een uiterst effectieve preventieve maatregel. Voordat uw software aan de buitenwereld getoond wordt minimaliseert u het risico op beveiligingslekken. Met een broncode audit kunnen problemen opgespoord worden die in een penetratietest mogelijk niet ontdekt worden (en vice versa).

aws audit

Wijzigingen in broncode introduceren nieuwe risico's

Een broncode security audit kunt u op diverse moment in uw development cycle uitvoeren. Door een broncode review op verschillende momenten uit te voeren voorkomt u het live gaan van mogelijk onveilige code.