Responsible disclosure melding

Onvio draagt bij aan het vergroten van de weerbaarheid en veiligheid van haar klanten. Daarom vinden wij het essentieel dat onze eigen ICT-systemen veilig zijn. Om dit te bereiken nemen wij maatregelen waarmee een hoge beveiliging gestreefd wordt. Desondanks kan het toch voorkomen dat er een zwakke plek in één van onze systemen is.

Kwetsbaarheden in ICT-systemen van Onvio

Wanneer u een zwakke plek in één van onze ICT-systemen vindt, horen wij dit graag. Wij nemen uw melding in behandeling en nemen zo snel mogelijk adequate maatregelen nemen om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor het melden van kwetsbaarheden in onze systemen hanteren wij enkele afspraken.

Wij vragen u:

Wij vragen u tenminste de volgende handelingen te vermijden:

Afspraken waar u ons aan mag houden: