Onvio behaalt ISO27001 certificering.

Tijdens het uitvoeren van beveiligingsonderzoeken zoals een pentest, krijgt Onvio regelmatig gevoelige informatie van klanten in handen. Om veilig met deze informatie om te gaan, hebben wij strenge waarborgen en processen ingebouwd in onze bedrijfsvoering.

Om dit te onderbouwen en uit te dragen heeft Onvio haar informatiebeveiligingsbeleid en Information Security Management System (ISMS) laten certificeren volgens de ISO/IEC 27001 norm.

Deze certificering wordt jaarlijks door een geaccrediteerde auditor gecontroleerd door onze beveiligingsmaatregelen en de effectiviteit hiervan door te lichten.

Onvio is gecertificeerd onder licentienummer ISC 375.